Blue Ship fartøy utleid til Statoil

To av Blue Ship Invests seks PSVer har blitt utleid på langtidskontrakt til Statoil

“Blue Thunder” har jobbet for Statoil siden april på en kontrakt som ender den 23 januar. Statoil har nå inngått ny kontrakt på 6 nye måneder, med opsjon på ytterligere 2 x 3 måneder.

“Blue  Guardian”, som for øyeblikket går på spot for Statoil har blitt utleid til samme vilkår, og vil begynne å jobbe for Statoil i begynnelsen av Januar.

Et tredje Blue Ship fartøy, “Blue Protector”, er for øyeblikket også på Spotmarkedet for Statoil.

De tre andre fartøyene i Blue Invests flåte er på langtidskontrakter for Apache og BG. Fartøyene ble bygget i perioden 2012 – 2013 og har vært meget attraktive siden de kom på markedet.

Eierforholet for alle seks fartøyene er i endring, ettersom de nettopp ble solgt fra Blue Ship Invest til Nordic American Offshore

Seabrokers Chartering er veldig stolte over å ha vært involvert i kontrakten av “Blue Guardian”