Om Seabrokers Chartering

Seabrokers Chartering ble etablert i 1982. Selskapet er lokalisert i Stavanger og leverer offshore skipsmeglings- tjenester til kunder som primært har sin virksomhet i Nordsjø-sektoren, men også i andre offshore områder rundt om i verden.

Seabrokers Chartering er et av de ledende skipsmeglingsselskapene i Nordsjøen, basert på en diversifisert produktsammensetning, markedskunnskap og gode relasjoner:

  • er et uavhengig offshore skipsmeglerfirma
  • tilbyr tjenester innen all offshore tonnasje – spot og term befraktning, kjøp & salg, nybygg og utvikling av ny design samt verdievalueringer
  • ble opprinnelig stiftet i 1982 som Seabrokers AS
  • er innovative, proaktive og streber alltid etter løsninger som innbefatter å kunne tilby oljeselskaper og rederier riktig produkt
  • tilbyr profesjonell kontraktsforhandling og rådgivning
  • tilbyr støttefunksjoner som gjør at kunden kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet
  • er etablert i Aberdeen og Rio de Janeiro samt har samarbeid på Færøyene og Grønland -  dekker alle de viktige offshoremarkedene “in house”
  • er en del av Seabrokers Gruppen som også omfatter selskaper innen sikker lastehåndtering, elektronisk overvåkning av skipstrafikk, eiendom og entreprenørservice