Utløser Krok

Vår fjernutløsende krok “HookX” gjør at kranfører med fjernstyring kan løse ut anhuk, forløper/slings etc når lasten er plassert på ønsket plass, uten involvering av mannskap.

 

 

 

 

 

Kroken er i første rekke utviklet med tanke på sikkerhet, men kan også gi betydelig gevinst i effektiviteten. De aller fleste ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner skjer i forbindelse med plassering og avhuking av last.

Ved bruk av Securalifts fjernutløsende krok HookX, eliminerer man mye av behovet for mannskap i lossesone når lasten skal hukes av.

Selv om kroken er utviklet i første rekke med tanke på Havne og offshorevirksomhet, er både markedet og mulighetene store innen alle løfterelaterte aktiviteter.

  • Failsafe konstruksjon kan ikke åpnes dersom det er last på kroken.
  • Designet for flere ulike SWL’s.
  • Selve kroken er standard type