Rotasjons- kontroll

Muligheten til å kontrollere uønsket rotasjon, rotere lasten, og plassere den hvor og hvordan man vil, uten innblanding av personell. Det har vært utfordringen vi
i Securalift gjennom hele utviklingsprosessen har jobbet mot. Den fjernutløsende kroken Hookmate sammen med rotasjons-kontrollen “TwistX” vil endre hele løfteoperasjonen på en revolusjonerende måte, og gjøre det sikrere enn noen sinne å gjøre løfteoperasjoner.

Securalift har gjennom 10 års utvikling hatt tett dialog med sluttbruker, og gjort alt som er mulig for å oppfylle hovedkriterier brukerene sammen med Securalift har kommet frem til.

  • Ingen modifikasjoner nødvendig på kran, lasterbærere, eller rigg.
  • “Twister” skal kunne operere under tøffe forhold i perioder på opptil 10- 12 timer pr lading.
  • Forløperen skal være like fleksibel som eksisterende forløpere.
  • Det skal være mulig å koble ut “TwistX” om nødvendig/ ønskelig.
  • Lasten skal kunne låses i posisjon, og dreies lett og kontrollert.
  • “TwistX”er både kostnadseffektive og enkle å implementere.
  • “TwistX” kan erstatte den eksisterende “whip line” kulen man finner på offshore kraner idag.
  • Systemet gjør det mulig for kranfører å hindre uønsket rotasjon.
  • Å posisjonere lasten uten menneskelige inngrep.