Om Securalift

Farlige situasjoner, nestenulykker og klemulykker i forbindelse med losse og lasteoperasjoner på dekket av Supplybåter var hovedårsaken til at Seabrokers-gruppen i 2001 startet arbeidet med sitt ambisiøse mål om mannskapsfrie dekk. Det må kunne gjøres mulig å rotere og plassere en hengende last, uten involvering av personell.

Tett sammarbeid med de største operatør- og riggselskapene gjennom hele prosessen har ført til at vi i dag har kommet frem til en løsning som vil kunne revolusjonere sikkerheten i løfteoperasjoner, ikke bare i Nordsjøen, men også generelt innen alle former for kran-og løftearbeid.

Å kontrollert kunne dreie et hengende kolli på titalls tonn som henger i en kran-wire under allslags værforhold, er vanskelig å forstå at lar seg gjøre. Men med Securalifts TwistX kan man nå ikke bare stoppe uønsket rotasjon, men også kontrollet kunne dreie lasten, og fjernstyre avhuking med vår HookX, fjernutløsende krok.

HookX er nå ferdigtestet og klar for salg/ masseproduksjon, mens TwistX nå vil gjennomgå en siste testperiode før den settes ut på markedet. Innovasjon Norge, Hydro og Statoil har gjennom de siste 8 årene vært med på et større FOU prosjekt hvor vi sammen har kartlagt mulighetene og hvordan sikkerheten kan forbedres ved disse unike produktene, i tillegg til å justere produktet etter behovet i Markedet.

Sammen vil disse 2 produktene endre kran og løfteoperasjoner for alltid.

Securalift AS har som visjon å utvikle og kommersialisere produkter som medfører at en slipper å ha personell involvert ved frakobling, tilkobling og rotasjon av last. Dette vil igjen øke sikkerhet og effektivitet ved kranoperasjoner.

Securalift AS har utviklet, patentert, testet og markedsført flere løsninger mot industrien, disse produktene er støttet av oljeselskaper som StatoilHydro og Norske Shell

TwistX
Den gyrobaserte rotasjonskontrollen “TwistX” kan kontrollere og rotere lasten med et moment på ca 10.000NM. Dette gjør at kranfører kan styre og rotere lasten både med hensyn til vind og vær, og ikke minst plassere lasten nøyaktig i ønsket posisjon. Dette skal sammen med HookX hindre at personell trenger å være tilstede under plassering av last, som er den situasjonen hvor flest klemulykker forekommer.

HookX
Den fjernutløsende krok “HookX” sørger for at kranoperatøren kan kople fra løftet etter at lasten er plassert på ønsket sted. Denne kroken sammen med Gyroen er en perfekt kombinasjon for å hindre ulykker ved løfteoperasjoner, men kroken fungerer også veldig godt alene, eksempelvis i havne- og basevirksomhet, hvor man også minsker risikoen for klemulykker, samt øker effektiviteten på kranen.

ROC
Fjernutløsende løfte- og festeanordning utviklet i samarbeid med ODIM Ålesund (nå Rolls Royce ), og som er spesialdesignet for spesielle løfteoperasjoner i forbindelse med ankerhåndtering.

For disse 3 produktene fikk Securalift AS tildelt TEKNA Stavanger sin Teknologipris 2010.