kontrollert rotasjon
og utløsning av last

SecurAlift har utviklet revolusjonerende system

KONTAKT SECURALIFT

(+47) 51 80 00 00
Gamle Forusvei 53
4031 Stavanger
Norge

OM SECURALIFT

Farlige situasjoner, nestenulykker og klemulykker i forbindelse med losse og lasteoperasjoner på dekket av Supplybåter var hovedårsaken til at Seabrokers-gruppen i 2001 startet arbeidet med sitt ambisiøse mål om mannskapsfrie dekk. Det må kunne gjøres mulig å rotere og plassere en hengende last, uten involvering av personell.

NYHETER FRA SECURALIFT