Vellykket FAT (Factory Acceptance Test) med ABB

Sea Surveillance har i forbindelse med vårt Dana prosjekt hatt en vellykket FAT (Factory Acceptant Test) gående med ABB. Dette vil bli brukt som IMO system på Western Isles riggen.Sea Surveillance had inngått avtale som for handler av oljeutslippssystemer med Optimare. Dette er et detekteringssystem for oljeutslipp som skal benyttes på raffinerier og oljeplattformer. Long-Range 25-35m EX versjonen av dette product skal lanseres allerede sommeren 2014!