DIN EIENDOMS-Forvalter

Seabrokers Services er en av Rogalands største og mest komplette eiendomsforvaltere. Vårt forretningskonsept er administrasjon, eiendomsdrift og eiendomsforvaltning av næringseiendom. Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 139 mill kr.
Ett kontaktpunkt, tilgjengelighet, raske tilbakemeldinger og høy servicegrad er stikkord for hvordan vi håndterer våre kunder

Driftsledelse

Driftsledelse er koordinering av alt driftsrelatert arbeid. God driftsledelse er en forutsetning for å kunne jobbe kostnadseffektivt. Våre driftsledere sørger for at kunden får levert de etterspurte tjenester i henhold til avtale.

kontorstøtte

Vi skreddersyr kontorstøttetjenester for våre kunder. Vi bistår kunder med alt fra bestillinger av kontorrekvisita til hjelp med forhandlinger av rammeavtaler eller gjennomgang av logistikk internt i bedriften.

funksjoner

Vi kan skreddersy våre tjenester helt til ditt behov. Enten du ønsker resepsjon, vaktmester, kantine, renhold eller bare noen til å passe på at det alltid er kaffe tilgjengelig. Seabrokers Services kan være din facility management partner uansett.

Våre tjenester:
Seabrokers Services jobber for at alle våre kunder, og deres ansatte skal ha en så effektiv arbeidsdag som mulig. Alt skal vare virke, og “kjedelige” funksjoner skal gå av seg selv. Vi har gode rutiner for oppfølging av bygg, tjenester og leverandører, og baserer oss på single point of contact, slik at du som kunde alltid skal vite hvem du skal kontakte!  

Resepsjonen er bedriftens ansikt utad. Vi vet hvor viktig denne servicefunksjonen er for både små og store bedrifter. Vi tilbyr fullservice-resepsjoner med høyt kvalifisert personell

Driftsledelse er koordinering av alt driftsrelatert arbeid. God driftsledelse er en forutsetning for å kunne jobbe kostnadseffektivt. Våre driftsledere sørger for at kunden får levert de etterspurte tjenester i henhold til avtale.

Våre vaktmestere er medarbeidere med høyt servicenivå og stor faglig kompetanse. Godt vedlikehold er vårt grunnleggende fokus. Vaktmester skal bistå med å holde eiendommen i god stand til glede og nytte for både byggeier og ansatte i bygget.

Et viktig bidrag til høy trivsel på arbeidsplassen er godt utført renhold. Seabrokers Services stiller klare kvalitetskrav til renhold, og renholdet på byggene vi drifter skal være miljøvennlig.

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Egen restaurant på arbeidsplassen. Vi vet at et sunt og ernæringsmessig riktig kosthold er en viktig faktor i våre kunders hverdag. Vi har derfor sterkt fokus på kantinetjenesten i byggene vi drifter. Riktig, sunn og variert kost er en selvfølge.  

Vi skreddersyr kontorstøttetjenester for våre kunder. Noen har behov for tjenester relatert til kontorrekvisita – bestillinger, oppfylling av lokale lager, andre ønsker hjelp til forhandlinger av rammeavtaler eller gjennomgang av logistikk internt i bedriften. Tilgjengelighet, raske tilbakemeldinger og høy servicegrad er stikkord for hvordan vi håndterer disse tjenestene.

Et viktig bidrag til høy trivsel på arbeidsplassen er ren luft, riktig temperatur og godt inneklima. Seabrokers Services har gode rutiner for vedlikehold og drift av alle anlegg, hvilket gjør at alt bare fungerer som det skal til enhver tid. 

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Post/varemottak er fremdeles en viktig funksjon i de fleste bedrifter. Vi tilbyr i tillegg til vanlige tjenester innen dette, også kontorstøttefunksjoner og møbelforvaltning, som bidrar til at våre kunder kan konsentrere seg om sin “Core-business”

Tjenester relatert til forvaltning av kontormøbler håndteres i dag av våre medarbeidere hos flere av våre kunder. Våre kunder kan trygt overlate arbeidet med kontormøbler til oss, og selv konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

“Etter at vi signerte med Seabrokes Service har vi fått et helt annet forhold til byggdrift. Nå kan vi få gjort ombygginger, flytting av møbler, inspeksjoner eller lignende forefallende arbeid av «egne folk» på bygget, og det har ikke skjedd noen gang at de har sagt nei, selv til de kjedeligste arbeidsoppgaver, som strengt tatt ikke ligger innenfor avtalen”

Marit-Elin Falch

Vi opplever Seabrokers Services som kompetente, med kontroll på de tjenestene de leverer, samtidig som de er flinke å se helheten for å skape et best mulig tilbud for de ansatte på arbeidsplassen. De bruker erfaringer de har fra andre bygg, og egne innkjøpsrutiner til å skaffe oss rasjonelle priser, samtidig som de gir anbefalinger på hva man må prioritere for å få det tilbudet man forventer.

Kristine Lea

En eiendomsdrifter du kan stole på

Med 20 års erfaring i eiendomsdrift, og fokus på langsiktige kundeforhold har vi opparbeidet en rekke kompetanseområder våre kunder setter pris på.

ÅPEN BOK

Seabrokers Services benytter åpen bok. Vi har lang erfaring i å fremforhandle gode avtaler med våre underleverandører, og kan bidra våre kunder med gode avtaler, fakturert etter åpen bok. 

h

Planlagte gjøremål

Mange års erfaring gjør at vi med vår erfaringsbank kan planlegge driften av ulike typer bygg, slik at driften blir mest mulig rasjonell, og selv en mindre kunde kan oppnå stordriftsfordelene våre

U

Ikke en ting vi ikke løser

Ikke bruk tid på å lete. Vi har personell som kan løse de aller fleste oppgaver knyttet til drift av bygg. Dekkskift, stryking av skjorter, lunch til møter, arrangementer, eller bare rett og slett skifting av en lyspære? Snakk med en av våre driftsledere så ordner det seg.

Start Your Search Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacinia velit a feugiat finibus. Morbi iaculis diam id tellus iaculis, eu pretium metus fermentu