Kirkens Bymisjon – Sponsorlauget

Seabrokers Group er stolt deltaker i Kirkens bymisjons Sponsorlaug, og ser på dette som en viktig satning i vårt lokalmiljø

Kirkens bymisjons sponsorlaug har som formål å støtte opp om viktige funksjoner som er med å hindre vold og problemer i bybildet. Natteravnene og Gatepresten er tilstede i sentrum i helgene, og et veldig viktig tilbud for byens beboere.

Natteravnene bidrar til en bedre oppvekst for barn og unge, reduserer vold hærverk og kriminelle handlinger, samt øker tryggheten for alle som ferdes i byen.

Gatepresten har som hovedoppgave å være prest for de som tilbringer mye av sin tid på gata.  I samarbeid med sentrumsmenighetene arrangeres frokost og messe hver mandag morgen i St.Petri kirke og middag og messe hver torsdag kveld samme sted.

Presten driver også oppsøkende virksomhet og er tilgjengelig for samtale.

Seabrokers Group er stolte av å være støttespiller for disse viktige samfunnsfunksjonene.