Karanba

Karanba er et fantastisk sosialprosjekt i Rio de Janeiro, startet av Tommy Nilsen i 2004

Seabrokers er en stolt bidragsyter til Karanbaprosjektet i Rio de Janeiro. Karanba er en fantastisk organisasjon som ivaretar hverdagen til over 1200 barn og unge fra de fattige områdene rundt Rio de Janeiro. Karanba benytter fotball som virkemiddel for å motivere deltakerne til å delta i undervisningen på skolen, samt egenregissert engelskundervisning. Karanba bidrar også med en stor del av det grunnleggende verdisynet blant deltakerne, og har gjennom kurs arrangert av eksterne ressurser fått flere av sine deltakere i jobb når de er kommet i riktig alder.

Seabrokers er veldig stolte av å være endel av Karanbaprosjektets støttespillere. Les mer om Karanba her