SEABROKERS FULLTREFFER MED BOM-KAMPANJE

Stor suksess for Seabrokers kampanje mot den foreslåtte bompengeordningen som vil føre til økte kostnader på kroner 45.000 for flere småbarnsfamilier!

Det er foreslått ny bomring på Nord-Jæren som vil påføre bilistene opp til 45.000 kroner i ekstrautgifter. Dette kan vi ikke sitte stille å se på, og satte derfor Onsdag 15 Oktober inn en helsides annonse i Aftenbladet

Seabrokers er en av de største eiendomsbesitterne på Forus. Vi tar ansvar overfor bedriftene som leier av oss, og deres tusenvis av ansatte. Vi ønsker også å ta ansvar for regionen vår og dens fremtid. Nå må vi gi beskjed før det er for sent! Derfor satte Seabrokers Onsdag 15 Oktober inn en fullsides annonse i Stavanger Aftenblad vedørende den foreslåtte bomringen på Nord-Jæren. Veldig positive tilbakemeldinger og flott omtale om aksjonen motiverer oss til å kjøre denne prosessen videre!!

NRKs artikkel

Aftenbladets artikkel

Seabrokers Ragnvald Albretsen på NRK lokalsending

NRKs artikkel om Seabrokers som kjøpte egne busskur

TV Aftenbladett: Se Ragnvald Albretsens busstur til jobb Tirsdag 21 Oktober her

Aftenbladet: Ble forbikjørt av bussen på vei til jobb

NRK: Bussen kjørte rett forbi

Rogalands Avis: Bussen kjørte rett forbi

Kolumbus beklager 

Rogalands Avis: Bussen gikk ikke helt hjem

Aftenbladet: Enorm respons på Seabrokers aksjonen

Aftenbladet: olumbus har solgt 9200 færre ungdomskort

Oppfordrer alle som har meninger om dette til å sende en mail til samferdselssjefen i fylkeskommunen:

Gottfried.Heinzerling@rogfk.no  gjerne med kopi til oss på naaerdetnok@seabrokers.no

Vil du være anonym, send mail til oss på naaerdetnok@seabrokers.no

LAST NED OG LES ARTIKKELEN HER

SJEKK UT TIDENES HØYESTE ANNONSERATING

LES SEABROKERS ANNONSE FRA AFTENBLADET

Mer om saken:

STOR SUKSESS FOR BOMPENGEKAMPENJEN

Seabrokers Group er er så langt veldig fornøyd med vår kampanje. Tilbakemeldingene og oppmerksomheten rundt dette har vært av en storartet dimensjon, og annonsene i avis og på aftenbladet.no har slått alle tidligere rekorder for målinger gjort i Aftenbladets historie med “RAM” tester blant brukerne. Annonsen på Aftenbladet satte “klikk-rekord” for annonser på Aftenbladet.no

 

Dette viser i seg selv at interessen for Bompenge saken er enorm i fylket, og at vi sammen må fortsette vårt arbeid for å få fylkespolitikerne til å forstå at en bompengepakke som den de foreslår ikke blir akseptert av befolkningen, og at busstilbudet i alle tilfeller må utbedres betraktelig før ytterligere avstraffelser av privatbilismen vurderes.

 

I tillegg har journalister i både NRK, Aftenbladet og TVVest hatt stor interesse for saken, og fulgt den godt opp!  Se direktelinker til noen av oppslagene ovenfor

 

Seabrokers har også fått en rekke emailer, med støtte og forklaringer på hvorfor folk ikke kan ta bussen (manglende tilbud)

MANGE MANGLER BUSS-TILBUD

Tilbakemeldingene vi har fått både på mail, samt i kommentarer på sosiale medier og avisartikler beviser at busstilbudet er for dårlig for flesteparten som bor i regionen. X-Bussene, og tilbudet disse gir noen beboere fungerer veldig bra, mens bussbytter, langer ventetider og umulig koordinasjon med hensyn til henting i barnehage etc gjør det vanskelig å ta bussen for flesteparten av beboerne på Nord-Jæren.

 

Det satses på kollektiv transport, sies det og det er veldig bra, men alle tilbakemeldinger vi har fått, samt den ekstreme responsen på kampanjen vår nå, beviser at det ikke eksisterer reele alternativer til privatbilen for mange, og at det vil være direkte uansvarlig av politikerne å legge dennne fryktelig usosiale skatten på regionens innbyggere som ikke har kollektiv transport som en reel mulighet.

HVORFOR TA BUSSEN TIRSDAG OG ONSDAG?

Intensjonen med å få flest mulig til å ta bussen på Tirsdag og onsdag er å få opp øynene for hvor dårlig utbygget kollektivnettet er for de som ikke bor midt i sentrum av Stavanger eller Sandnes.

 

Det finnes ikke reelle alternativer til bilen for svært mange av regionens innbyggere, og da blir det nye bompengeforslaget utelukkende å se på som en skatt. En svært dyr skatt for noe vi allerede har betalt for, og betaler for i form av andre avgifter.

 

 

TAKK FOR ALLE TILBAKEMELDINGER!!

Tusen takk til alle som har sendt oss tilbakemeldinger! Responsen har vært fenomenal, og det fremkommer helt tydelig at det for svært mange av regionens innbyggere ikke foreligger kollektiv tilbud godt nok til å forsvare fylkeskommunens argumenter. Forslaget om den nye bomringen er utelukkende å se på som en ny skatt, en skatt de færreste har råd til å betale!

 

Fortsett gjerne å holde oss oppdatert på hvordan det går! Vi er avhengige av at folk gir tilbakemeldinger, og holder oss oppdatert, gjerne ved å sende en mail til samferdselssjefen i fylkeskommunen: Gottfried.Heinzerling@rogfk.no og kopi til oss på naaerdetnok@seabrokers.no

Vil du være anonym, send mail til oss på naaerdetnok@seabrokers.no

Vi håper at Buss-aksjonen er blitt sett på som en positiv oppfordring, og at vi med dette får satt lyset på at politikerne ikke kan fortsette å legge mange års forsømmelse av utbygning over på bilistene uten at det finnes alternativer.