ÅPNET GRATISRUTE FOR SELVKJØRENDE BUSS

I dag åpnet Forus PRT den nye bussruten for selvkjørende buss som knytter Vestre Svanholmens over 5000 arbeidsplasser sammen med bussveien i Koppholen.

Bussen kjører fra i dag av tur/retur i fast rute hverdager fra 07.30-11.30 og 12.30-16.30. Bussen er gratis for alle.

 

– Vi i Forus PRT ønsker å legge til rette for gode løsninger for de ansatte i området slik at det blir mer attraktivt å ta kollektivtransport til og fra Forus. Forus er Norges viktigste næringsområde og motoren i Stavanger-regionen, og med fokus på bærekraftige løsninger som også omhandler effektive kollektivtilbud, skal vi være med på å dra i riktig retning for at kollektivtransport blir å foretrekke. All vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og vi ser et voksende behov for å tilby en bredde av tjenester for å gjøre det attraktivt å sette bilen oftere hjemme, sa daglig leder Linn Terese Marken i sin tale under åpningen av den nye ruten.

 

Hun benyttet anledningen til å takke blant annet Sandnes kommune, Ramudden, Forus Næringspark og Kolumbus.

 

– Å dra i gang slike prosjekter som vi nå har gjort, krever mye av oss, det er ikke «plug & play», det kreves god og riktig planlegging, tilrettelegging og tilpasning – og ikke minst et samarbeid, sa Marken.

 

Forus PRT er det ledende selskapet i Norge på autonome busser, og eies av Seabrokers og Boreal.

 

Første og siste del av reisen

Bussveien i Rogaland er under utarbeidelse, og Forus PRT ser behovet for gode mobilitetspunkt og nye tilleggsløsninger som dekker første og siste del av reisen.

– Vi håper at bussen skal være et godt tillegg til ordinær kollektivtransport og at folk her ute ønsker å benytte seg av tilbudet og ikke minst bli kjent med denne type teknologi. For de av dere som måtte lure på det, vil det fremdeles være en person i kjøretøyet, ikke som sjåfør, men som operatør. Utviklingen innenfor autonomi går raskt, og det er mye spennende som skjer innenfor autonomi og mobilitet, og vi har spennende planer på gang inn i dette arbeidet, sa Marken.

 

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble 1. desember ansatt som seniorrådgiver i Forus PRT, og deltok også på åpningen av den nye ruten tirsdag.

– Dette er en historisk dag. Vi er fremst i Norge, og vi er også blant de fremste i verden. Det som er den jærske ånden er at «her bare gjør vi det», og det er det nå Forus PRT setter i gang med; kjøper inn kjøretøy, lager systemer, samarbeider med lokale veimyndigheter og politikere – og begynner å gjøre jobben. Det er gjennom den praktiske erfaringen at vi kan lære hvordan vi utvikler systemer som gjør at vi som reisende tar selvkjørende busser i bruk, synes det er praktisk og får det til å fungere med resten av kollektivtrafikken, sa Solvik-Olsen under åpningen.

 

Den nye ruten har følgende holdeplasser:

  • Koppholen ved hovedbusslinje
  • Vestre Svanholmen 12/14
  • Quality Pond Hotel
  • Vestre Svanholmen 4