MEKKER ET TILBUD TIL MOTOR-UNGDOMMEN

Seabrokers støtter opp under viktige initiativ til ungdommen

Utrolig kjekt og inspirerende for oss i Seabrokers å få lov å bidra med biler til ungdomsklubben i City Garage hvor ungdommen møtes for å mekke bil og knytter vennskap gjennom samarbeid og læring.