LIVSVITENSKAPSBYGGET I OSLO

Livsvitenskapsbygget i Oslo

Samspillet for grunnarbeider startet februar 2019 og for Seabrokers Fundamentering startet spuntarbeidene i august 2019.
Nå er vi i mål!
Seabrokers Fundamentering har levert og utført følgende i prosjektet:
• Spunt •Rørspunt • Vertikal injeksjonsskjerm • Injeksjonsarbeider • Infiltrasjonsbrønner
• Etablering og sveis av puter, skjøt av spunt, avstivning av spuntvegger med Ø406 •Utførelsesklasse sveis: EXC2 og EXC3
•Permanente og midlertidige line forankringer
•Midlertidige forankringer med injeksjonstag (Ischebeck)
•Utarbeidelse av prosjekttilpassede arbeidsprosedyrer for skånsom boring •Stålkjernepeling (ø150 -ø180
•Stålrørspeler (ø711)
Tusen takk til Statsbygg, HENT og alle andre aktører på prosjektet – for en fantastisk lærerik prosess, et unikt samarbeid og for et resultat!
Lykke til videre med prosjektet, takk for oss 😊