INNOVASJONSSAMARBEID – ENERGI, MOBILITET OG TEKNOLOGI FOR Å NÅ VÅRE FELLES MÅL!

Det er gledelig å se at regionens forsprang på den grønne omstillingen blir lagt merke til.

Det er gledelig å se at regionens forsprang på den grønne omstillingen blir lagt merke til, hvor privat næringsliv sammen med offentlig sektor jobber frem nye løsninger for å nå våre felles mål!

 

Seabrokers var et av flere selskaper som var til stede for å presentere ulike innovasjonsprosjekt da en stor delegasjon fra Groningen i Nederland besøkte Stavanger. Delegasjonen besto av Ordfører i Groningen, regional ordfører, ledere fra næringsliv og den Nederlandske Ambassadøren og målet for dagen var å knytte nye bekjentskap for å legge til rette for erfaringsoverføringer og styrke samarbeid mellom landene.

 

Vi i Seabrokers ser frem til videre samarbeid og besøk i Groningen i 2023