REACHSTACKER

SANYs reach stackere er drifts stabile, sikre og miljøvennlige. Maskinene gjør lasting , lossing og stabling av container svært effektivt, og har kan løfte godt opp til 45 tonn.

SANYs reach stackere er bygget med tanke på den beste kombinasjon av økonomi, brukergrensesnitt, komfort, og at de er miljøvennlige. Svært pålitelige maskiner sammen med Seabrokers Havnekraners kundeorienterte service gjør at man kan stole på en Sanymaskin dag ut og dag inn.

VÅRE TOPLIFT REACHSTACKERE
VÅRE INTERMODAL REACHSTACKERE