Tunge løft med mobilkran

Trucken som er mest vant med å løfte selv, ble løftet på henger for transport til ny kunde. Det tunge løftet ble gjort med en av Seabrokers kraftige mobilkraner

Trucken, som har en egenvekt på 16.800 kilo ble løftet på oppdrag fra Scanlift Maskin AS, og ble deretter fraktet videre til kunde. Seabrokers Kran&Transport takker for oppdraget !