SEABROKERS KRAN & TRANSPORT OG GMC MARITIME SIGNERER KONTRAKT OM LEVERING AV KRAN TJENESTER

Seabrokers Kran og Transport har i dag signert samarbeidsavtale med GMC Maritime.

Avtalen gjeler all GMCs kranaktivitet for GMCs destinasjoner i Rogaland. Avtalen er kommet på plass grunnet av vårt allsidige krantilbud, og fordi vi gjennom flere oppdrag har vist GMC hvordan vi jobber for å løse de ulike oppdragene vi gis. Seabrokers Kran& Transport er veldig stolte over at GMC Maritime har valgt oss som sin leverandør av krantjenester