HAVNEKRANER

Seabrokers Havnekraner AS eier flere havnekraner havner i Norge, og Petershead. Vi har lang erfaring innen havnekraner, og har bygget oss opp som en betydelig, pålitelig leverandør de siste årene.

Havnekranene har vært en viktig del av Seabrokers virksomhet i mange år.

Våre ansatte har opparbeidet seg god kunnskap og erfaring vedr drift og heising på havner. Vi har hovedansvaret for alle heise og løfteoperasjoner i flere havner i Norge pr i dag, og de fleste av våre havnekraner er utleid på fulltid til disse havnene. Vi har profesjonelt verksted og gode rutiner for å sikre god, kontinuerlig drift av kranene

VÅRE HAVNEKRANER