ENERGIBORING

Med  en energibrønn kan du spare opptil 70% av utgiftene knyttet til oppvarming. Seabrokers Fundamentering er spesialister på boring av energibrønner, og har ulike borerigger tilpasset behov og grunnforhold. En energibrønn har en forventet levetid på over 100 år. Det er derfor viktig å velge en profesjonell leverandør ved boring, slik at dette blir gjort riktig, og med korrekte kalkulasjoner for oppvarmingsbehov.

TERMISK ENERGI

Energibrønner gir termisk energi. Ved å bore ned i 100-200 meter under bakken (beregnes ut fra byggets oppvarmingsbehov) kan man hente ut energi fra grunnen, noe som gir store besparelser på oppvarming.

ENERGI RÅDGIVNING

Vi har samarbeid med personer og selskaper som kan gi deg energirådgivning. Dette alt etter hvor i landet du holder til, hva slags behov du har, og dersom det er eksisterende bygg – om det er kompatibelt med energibrønn eller ikke.

ENOVA

ENOVA har egne støtteordninger for både private og bedrifter for å bidra til at det blir lettere å ta det økonomiske løftet å bore etter termisk energi. Enten det er et eldre hus,  kontorbygg eller nybygg, finnes det støtteordninger.

Våre tjenester:

Strøm er en ressurs som bør benyttes til bedre ting enn å varme og kjøle bygninger. Strøm er etterhvert blitt en knapphetsressurs. Prisene på strøm er variable og det skrives mye om at prisene kommer til å stige i Norge. De vil bli utlignet med prisene i resten av Europa.

Med energibrønnen utnytter man termisk energi til å varme eller kjøle bygninger, helt utslippsfritt. Energibrønner er dessuten et minimalt inngrep i naturen, de er stillegående og svært energibesparende.  Det finnes gode støtteordninger gjennom ENOVA, som det kan søkes om før man igangsetter prosjektet.

TA KONTAKT I DAG

Har du lyst å høre mer om energibrønner?

E-post: hch@seabrokers.no
Tel: 986 31 855

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 10 stk brønner a totalt 2.150 m inkl. anlegg 

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 10 stk brønner a totalt 2.000 m inkl. anlegg 

Seabrokers Fundamenterings brønnboring-avdeling har levert brønnpark med 5 stk brønner a totalt 1.250 m inkl. anlegg 

 Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 6 stk brønner på totalt 1.500 m inkl. anlegg 

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

 Seabrokers Fundamenterings brønnboring avdeling har levert brønnpark med 4 stk brønner a totalt 800 m inkl. anlegg 

 Seabrokers Fudamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 10 stk brønner a totalt 3000 m inkl. anlegg 

.

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 6 stk brønner a totalt 1080 m inkl. anlegg

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 3.000 m inkl. anlegg

Seabrokers Fundamenterings brønnboring-avdeling har levert brønnpark på 2.000 m inkl. anlegg

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark brønnpark på 1.250 m 

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 2.250 m inkl. anlegg

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 500 m

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark brønnpark på 1000 meter  

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 1500 meter

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 540 meter

“Seabrokers Fundamentering borret energibrønn for oss i forbindelse med oppføring av ny bolig. Det gir en helt utrolig jevn og fin varme, og det er utrolig behagelig å vite at man har en pålitelig energikilde, samt forutsigbart energibehov i boligen.”

Brønnhild Energiksen

Vi har bygget et nytt kombinasjonsbygg med energipark boret av Seabrokers Fundamentering. Vi sparer store beløp hver måned på oppvarming, samt at varmebehovet i sin helhet dekkes av den vannbårne varmen, noe som gir svært behagelig varme

V. Ann Bårn VarMestad

Vi finner Energien!

Med 10 års erfaring i fundamentering, og fokus på langsiktige kundeforhold har vi opparbeidet en rekke kompetanseområder våre kunder setter pris på.

ENERGIBORING

FÅ PRIS PÅ ENERGIBORING

(+47) 51 80 00 00

VI TILBYR

Alle typer boreoppdrag:

  • Energibrønn eksisterende boliger
  • Energiboring nybygg
  • Vannboring
  • Horisontalboring
  • Industriboring
VÅRE BOREMASKINER
ANDRE TJENESTER FRA SEABROKERS ENTERPRENØR SERVICE