Geoenergi Seabrokers

Bekymret for høye strømpriser? Grunnvarme er en lønnsom og trygg investering for mange

Seabrokers har lang erfaring med energibrønner. Med vår kompetanse kan gi vi gi deg gode råd og trygghet i energivalgene du tar.

Geoenergi. Grunnvarme. Nærvarme. Termisk energi. Energibrønner. Kjært barn har mange navn. Det handler om å hente varme fra grunnen under oss. Mer avanserte anlegg kan også deponere varme slik at man både får til varme og kjøling. Mulighetene er mange, og lønnsomheten ofte overraskende god. Enda bedre – det er helt utslippsfritt, har et minimalt inngrep i naturen, er stillegående og svært energieffektivit. For mange gir det også en ekstra trygghet å vite man kontrollerer tilgangen på varme til eget bygg. Det er tross alt oppvarming som står for den aller største andelen av energibruken i husholdninger og bygg.

Energibrønner utnytter grunnvarme til oppvarming og / eller kjøling av bygninger ved bruk av en varmepumpe. Avhengig av byggets energibehov borer vi en eller flere brønner, ofte rundt 150-300 meter dype. Det er viktig at behovet for oppvarming sees i lys av antall brønner, slik at man ikke tømmer grunnen raskere enn den naturlig fyller på. Mange tenker energibrønner oppvarming av bygg. Det er også en kostnadseffektiv måte å holde områder snøfrie/frostfrie i kalde årstider dersom det er behov på et idrettsanlegg, næringspark, osv.

Med energibrønn kan du spare opptil 70% av utgiftene knyttet til oppvarming. Seabrokers Geoenergi er spesialister på boring av energibrønner, og har ulike borerigger tilpasset behov og grunnforhold. En energibrønn har en forventet levetid på over 100 år. Derfor er det viktig å velge en profesjonell leverandør slik at dette blir gjort riktig, og med korrekte kalkulasjoner for oppvarmingsbehov ved boring

RÅDGIVNING

Vi kan gi deg rådgivning i samråd med våre samarbeidspartnere. Vi har lang erfaring i planlegging, dimensjonering og etablering av energibrønner.

Vi forstår at det kan være vanskelig å finne frem og bestemme hva som er rett vei å gå for å dekke ditt behov. Vi er i daglig dialog med de beste i landet og sikrer at du får tilgang til den mest kosteffektive løsningen. Vi tar gjerne en uforpliktende befaring slik at vi kan vurdere dine behov og hva slags løsninger som passer best for deg. Sammen med deg kan vi vurdere dine behov og gi deg en bedre forståelse for hvordan du best kan utnytte den energien som ligger rett under der du har behov for lokal energi.

Kontakt oss for en hyggelig prat om grunnvarme. Sammen finner vi gode løsninger for ditt behov.

Ta kontakt!
Tlf: 986 31 855 / 51 80 00 00hch@seabrokers.no / sf@seabrokers.no