Vi utfører

Seabrokers Fundamentering er bygget opp på en visjon om å levere alt innen fundamenteringsarbeid til avtalt kvalitet til avtalt tid og pris. Dette er vårt varemerke, og alle ansatte jobber for å få dette til.

Stor bredde og leveringsdyktighet
Vi er et fundamenteringsselskap med høyt fokus på ansatte med høy kompetanse og fleksible maskiner som gjør at vi dekker et vidt spekter for utførelse av spesialoppdrag. Vi har pelerigger til vanlige pele- og spuntoppdrag og 11 stk borerigger som utfører boring for stålkjerner, energibrønner horisontalboring etc. Vi utfører også sprøytebetong, stagboring og spunteoppdrag med vår spesialbygde gravemaskin.

Utstyret er anskaffet med hensyn på fleksible arbeidsmetoder, og et dyktig personell sikrer at vi kan utføre spesialoppdrag innenfor våre satsningsområder. Ingen oppdrag er for store eller for små for Seabrokers Fundamentering Prøv oss!!

Miljø er viktigere enn noen sinne og vår langsiktige satsing på energiboring bærer resultater. Vi har borret en rekke energibrønner i hele Norge, samtidig som våre spesialpelemaskiner gjør pelejobber effektivt og rasjonelt. Presisjonspeling, spunting, boring. Vi kan pele 10 meter ut fra senter av maskinen. Vi kan gjøre jobber som tradisjonelt har vært gjort på lekter, fra land.