VI ER I STOR VEKST !

Anders Tengs-Pedersen har plinget inn flere jobber den siste uka. Flere nye oppdrag står for tur. Vi takker våre kunder for tilliten og for mange spennende oppdrag.

IVAR – rørvegg – Ventilkammer, Engjelsvåg

Boring av rørvegg for nytt Ventilkammer for IVAR  –  Vi har boret 61 stk Ø273×6,3mm  a` 12m ned i løsmasser. Det skal sveises på Unp bjelker som «puter» for deretter å bore forankringsstag for avstivning av vegg.

Vi takker Jærentreprenør for bestillingen

 

Utvidelse Maskinveien, Stavanger

Her skal det opp et tilbygg, til eksisterende bygning i Maskinveien 4 på Forus, Stavanger. Grunnflate for det nye tilbygget blir ca. 750 m2 og skal oppføres med 1 – 2 etasjer. Her skal vi ramme ned ca. 36 stk spissbærende betong pel P270MA

Vi takker Sunde Estate As for bestillingen

 

Støyskjerm

3 prosjekter som består av å bore fundament for Støyskjerm Ev 39, Auglend, Nesbuveien og ved E39 ved kvadrat. Samt pumpe kum på Forusbeen

Vi takker Risa for bestillingen

Kai G1 – Sirevåg Havn

Boring for Ny Kai,.10 stk Stålkjerner i ulike dimensjoner. Her står vi med minirigg på eksisterende kai og borer igjennom kai dekket.  Deretter monterer vi stålkjerner og knekkavstivere

Vi takker Vestbetong for bestillingen

ARK Site 4016 – Åsen, Stavange

Her skal det spuntes inntil eksis bygg og det skal opp innvendig avstivning. Det skal også bores Ø406 stålrørspeler

Vi takker Kruse Smith for bestillingen

Trafo – Jorenholmen, Stavanger.

Jorenholmen, Stavanger, Her skal det bores 11 stk stålkjerner Ø120mm for Ny Trafo stasjon. Skal blant annet forsyne ny Elektrisk ferje.

Vi takker Vestbetong for bestillingen

 

Vi takker våre kunder for tilliten og for mange spennende oppdrag.