Stor pelejobb til Seabrokers Entreprenør Service

Seabrokers Entreprenør Service har fått i oppdrag å pele hele fundamenteringen til Tangen Ytterst i Kristiansand sentrum

Seabrokers Entreprenør Service fikk fredag 15 November bestilling på pelearbeidene for et nytt bolig prosjekt i Kristiansand sentrum, som heter « Tangen Ytterst».

Seabrokers Entreprenør Service skal på dette prosjektet levere 12-14000 meter med P 270 + P345 peler, fordelt på ca 380stk pelepunkter. Oppstart på dette prosjektet er satt til ca 15 desember. Seabrokers Entreprenør Service takker  BRG gruppen for oppdraget og ser frem til et positivt samarbeid på byggeplassen.

Les mer om prosjektet her:  http://tangenytterst.no