SEABROKERS FUNDAMENTERING VED ANDERS TENGS-PEDERSEN PLINGET INN EN KJEKK JOBB I DAG

Kvartal 273 / Granskvartalet i Sarpsborg
Prosjektet omfatter utbygging av 1. byggetrinn i kvartal 273 i Sarpsborg sentrum, og består av ca 4700 kvm næringsarealer.

Prosjektet har parkeringskjeller under terreng, med overliggende utomhus i bakgård og 3 bygningsvolumer inntil hverandre beliggende mot Kirkegata.  Byggene består av 3 – 6 etasjer, med 2 stk tekniske rom på tak.

 

Seabrokers Fundamentering sin jobb vil bestå i å spunte rundt Byggegrop for parkeringskjeller, som utgjør ca 2250m2 med AZ spunt.

 

På grunn av bløte grunnforhold, og over  40 meter dybde til fjell, skal byggene fundamenteres på peler. Her skal vi bore 3750m med  RDs peler i dimensjoner fra Ø140/10mm til  Ø220/12,5mm, samt ca 400m med Stålkjerner dim  Ø150 og Ø180mm. Dette er fordelt på over 100 stk peler.

Vi takker AS Betongbygg for tillitten og ser frem til nok ett godt samarbeid.