LIVSVITENSKAPSBYGGET, OSLO

Livsvitenskapsbygget er et godt eksempel på at samspillmodellen fungerer

Livsvitenskapsbygget er et godt eksempel på at samspillsmodellen fungerer, spesielt i prosjekter med svært kompliserte grunnforhold.
Samspillet for grunnarbeider startet februar 2019 og for Seabrokers Fundamentering startet spuntarbeidene i august 2019.
Nå er vi i mål
Seabrokers Fundamentering har levert og utført følgende i prosjektet:
• Spunt •Rørspunt • Vertikal injeksjonsskjerm • Injeksjonsarbeider • Infiltrasjonsbrønner • Etablering og sveis av puter, skjøt av spunt, avstivning av spuntvegger med Ø406 •Utførelsesklasse sveis: EXC2 og EXC3
•Permanente og midlertidige line forankringer •Midlertidige forankringer med injeksjonstag (Ischebeck) •Utarbeidelse av prosjekttilpassede arbeidsprosedyrer for skånsom boring •Stålkjernepeling (ø150 -ø180
•Stålrørspeler (ø711)

Tusen takk til Statsbygg, HENT og alle andre aktører på prosjektet – for en fantastisk lærerik prosess, et unikt samarbeid og for et resultat 😊

Lykke til videre med prosjektet, takk for oss 😊