Flere nye oppdrag for Seabrokers Entreprenør Service

Peling, boring og Energibrønner på ulike spennende oppdrag.

Seabrokers Entreprenør Service har den siste tiden fått flere spennende oppdrag for våre kunder.

 

Jaktodden, Kristiansand
Vi har siden sist fått bestilling på pelearbeidene for Jaktodden i Søgne, av Skanska AS. Her skal vi levere en 20m lang stag forankret spuntvegg og boren/montere ca 300m med stålkjernepeler. Vi takker skanska for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid på byggeplass. Se mer om prosjektet her: http://jaktodden.no/leiligheter/

 

Litlaberget, Sola Kommune
-Boring for støyskjerm – Litlaberget, Sola kommune. Videre så har vi fått oppdraget med boring av ca 300 stk PE 280 rør for støyskjermer på prosjektet Litlaberget, av Rygg Maskin. Jobben starter i uke 7 og vi takker Rygg Maskin for oppdraget. Se mer om Litlaberget her: http://litlaberget.no/category/prosjekter/

 

Kjempeholen, Sandnes
Vi har fått  bestilling på boring av energibrønner for Kjempeholen 1-3, av Kruse Smith A/S. Jobben som skal utføres er boring av 6 stk energi brønner på 170meter pr. brønn, og oppstart her er i uke 7.  Vi takker Kruse Smith  A/S  for oppdraget. Se mer om prosjektet her: http://www.boliga.no/map.aspx?id=3595008