KC-peling

Seabrokers Fundamentering er stolt over å tilby KC-peling til det norske markedet. På laget har vi erfarne fagfolk med høy kompetanse.

Kalkstabilisering er en teknikk for å øke bæreevnen hvor grunnen består av leire, kvikkleire eller andre jordforhold med høyt humus- og torvinnhold. Metoden utføres ved hjelp av spesialisert utstyr som mekanisk blander inn et tørrstoff tradisjonelt bestående av brent kalk og sement sammen med leiren. Den høyreaktive kalken, i samråd med sement og leire former peler som settes i et mønster typisk bestående av rekker eller rutenett.

Fordeler med kalkstabilisering

  • Mindre CO2-avtrykk enn mange av alternativene
  • Støyfri utførelse
  • Økt bæreevne og stabilitet i området
  • Kan utføres som vibrasjonsdempende tiltak, ofte i tilknytning til jernbane
  • Effektiv metode, som igjen betyr penger spart
  • Kjapp herdetid
  • Lett å kvalitetssikre utførelsen
  • Kan benytte tidligere uegnet byggeland pga leire/kvikkleire

Vi i Seabrokers Fundamentering har høy kompetanse på kalkstabilisering og bistår deg gjerne videre i prosessen. Vi sikrer deg trygg grunn å stå på!

Ta kontakt!
Tlf 930 28 295 / 51 80 00 00
robert.pletten@seabrokers.no sf@seabrokers.no