Jetpeling

Gjennom Seabrokers Dolomiti AS tilbyr vi flere spesialiteter innen fundamentering. Vi disponerer en stor maksinpark med erfarne og kompetente folk.

Jetpeling er en «State of the art»- teknikk, hvor løsningen tilpasses hvert enkelt prosjekt. Det handler enkelt sagt om å lage geobetong, hvor vi blander sement og vann med «in situ» jord. Produktet er en betong med stedlige masser som tilslag.

Jetpeling er en fleksibel teknikk og kan dekke mange behov. Vi har erfaring fra mange typer prosjekt, hvor jetpeling har vist seg å være riktig løsning:

  • Grunn- og skråningsstabilisering
  • Refundamentering –  både utvendig og inne i bygg og trange kjellere
  • Grunnvannskontroll/vanntetning
  • Forstøtning- og gravitasjonsmur
  • Kvikkleirestabilisering
  • Setningsreduksjon
  • Fundamentering
  • Erosjonssikring

Har du spørsmål og vil vite mer om Seabrokers Dolomiti eller jetpeling?

Ta kontakt!
Tlf: 482 82 650 / 51 80 00 00
hakon.ringstad@seabrokers.no / sf@seabrokers.no