STYRKER KOMPETANSEN

Ved å forene kompetansen i Seabrokers Entreprenør Service og Holt Risa, styrker vi vår posisjon i markedet, og kan levere en bedre jobb for våre kunder.

Seabrokers Entreprenør Service satser på kompetanse for å styrke vår posisjon i markedet. Ved å forene kompetansen i Seabrokers Entreprenør Servcice og Holt Risa, samt å rendyrke vår satsning mot fundamentering skal vi levere et bedre produkt for våre kunder. Vi har sterkt fokus på kunnskapsdeling og tar med oss de beste sidene fra begge selskaper inn i fremtiden!