ET STORT FUNDAMENTERINGSSELSKAP

Seabrokers Group kjøpte .01.01.2014 HOLT RISA – spesialfirma for fundamentering av Risagruppen. Utstyrspark og den unike kompetansen alle ansatte representerer ble overført til Seabrokers Entreprenør Service AS, selv om de 2 selskapene på papiret opererte som hvert sitt selskap frem til 31.12.2016. 1.1.2017 ble de slått sammen til Seabrokers Fundamentering AS.

Oppkjøpet ble gjort for å skape et stort og konkurransedyktig fundamenteringselskap i et marked som krever spesialkompetanse. Vi har nå tatt steget opp til å bli en av de store nasjonale aktørene for å komme i posisjon til å kunne vinne anbud av størrelser nødvendig for å kunne sikre en jevn og fornuftig drift. En større organisasjon er også viktig for å kunne videreutvikle og å holde på nødvendig kompetanse, og for å ligge i tet på utstyr, effektivitet og teknologi.

VED Å UTVIKLE SMARTERE LØSNINGER

Seabrokers vil legge hovedvekten på smartere, mer kreative tekniske løsninger, høy kvalitet og en moderne og effektiv maskinpark. Vi skal tenke nytt, og være i forkant av bransjen. At vi blir en stor nasjonal aktør med base i Rogaland vil komme regionen til gode.

Begge parter er veldig stolte over å ha fått dette til. Det er en klar strategi å fortsette det gode samarbeidet med øvrige selskaper i Risa konsernet som f.eks med Jærbetong AS og Risa AS Svein Kverme er daglig leder i  Seabrokers Fundamentering AS

KONTAKT AVDELINGENE HER

KONTAKT AVDELING VEST

(+47) 51 80 00 00
(+47) 982 67 192
Seabrokers Fundamentering AS
Gamle Forusvei 53
4031 Stavanger

KONTAKT AVDELING ØST

(+47) 51 80 00 00
(+47) 982 67 191
Røraskogen 18,
3739 Skien
SJEKK UT VÅR MASKINPARK