ENERGIBORING

Med energibrønn kan du spare opptil 70% av utgiftene knyttet til oppvarming. Seabrokers Fundamentering er spesialister på boring av energibrønner, og har ulike borerigger tilpasset behov og grunnforhold. En energibrønn har en forventet levetid på over 100 år. -Det er derfor viktig å velge en profesjonell leverandør slik at dette blir gjort riktig, og med korrekte kalkulasjoner for oppvarmingsbehov ved boring

TERMISK ENERGI

Energibrønner gir termisk energi. Ved å bore ned i 100-20 meter under bakken (beregnes ut fra byggets oppvarmingsbehov) kan man hente ut energi fra grunnen, noe som gir store besparelser på oppvarming.

ENERGI RÅDGIVNING

Vi har samarbeid med personer og selskaper som kan gi deg energirådgivning. Dette alt etter hvor i landet du holder til, hvaslags behov du har, og dersom det er eksisterende bygg – om det er kompatibelt med energibrønn eller ikke.

ENOVA

ENOVA har egne støtteordninger for både private og bedrifter for å bidra til at det blir lettere å ta det økonomiske løftet å bore etter termisk energi. Enten det er et eldre hus, eldre kontorbygg eller nybygg, finnes det støtteordninger. 

Våre tjenester:

Strøm er en ressurs som bør benyttes til bedre ting enn å varme og kjøle bygninger. Strøm er også etterhvert en knapphetsressurt, og prisene på støm er variable, og det skrives mye om at strømprisene kommer til å stige i Norge, og utlignes med resten av Europa.

Med energibrønn utnytter man termisk energi til å varme eller kjøle bygninger og boliger, helt utslippsfritt. Det er dessuten et minimalt inngrep i naturen, er stillegående og og svært energibesparende.  Det finnes også gode støtteordninger gjennom ENOVA, som det kan søkes om før man igangsetter prosjektet.

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 10stk brønner a totalt 2.150m inkl. anlegg 

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 10stk brønner a totalt 2.000m inkl. anlegg 

Seabrokers Fundamenterings brønnboring-avdeling har levert brønnpark med 5stk brønner a totalt 1.250m inkl. anlegg 

 Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 6stk brønner på totalt 1.500m inkl. anlegg 

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Seabrokers Fundamenterings brønnboring avdeling har levert brønnpark med 4stk brønner a totalt 800m inkl. anlegg 

Seabrokers Fudamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 10stk brønner a totalt 3000m inkl. anlegg 

.

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark med 6stk brønner a totalt 1080m inkl. anlegg

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 3.000m inkl. anlegg

Seabrokers Fundamenterings brønnboring-avdeling har levert brønnpark på 2.000m inkl. anlegg

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark brønnpark på 1.250m 

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 2.250m inkl. anlegg

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 500m  

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark brønnpark på 1000 meter  

Bygning eiendomsdrift miljøbygg vaktmester næringsbygg bygg building facility management janitor

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 1500 meter

Seabrokers Fundamenterings brønnborings-avdeling har levert brønnpark på 540 meter

“Seabrokers Fundamentering borret energibrønn for oss i forbindelse med oppføring av ny bolig. Det gir en helt utrolig jevn og fin varme, og det er utrolig behagelig å vite at man har en pålitelig energikilde, samt forutsigbart energibehov i boligen.”

Brønnhild Energiksen

Vi har bygget et nytt kombinasjonsbygg med energipark boret av Seabrokers Fundamentering. Vi sparer store beløp hver måned på oppvarming, samt at varmebehovet i sin helhet dekkes av den vannbårne varmen, noe som gir svært behagelig varme

V. Ann Bårn VarMestad

Vi finner Energien!

Med 10 års erfaring i fundamentering, og fokus på langsiktige kundeforhold har vi opparbeidet en rekke kompetanseområder våre kunder setter pris på.

TA KONTAKT I DAG

Har du lyst å høre mer om energibrønner? Ring oss i dag!

ENERGIBORING

Med energibrønn kan du spare opptil 70% av utgiftene knyttet til oppvarming. Seabrokers Fundamentering er spesialister på boring av energibrønner, og har ulike borerigger tilpasset behov og grunnforhold. En energibrønn har en forventet levetid på over 100 år. -Det er derfor viktig å velge en profesjonell leverandør slik at dette blir gjort riktig, og med korrekte kalkulasjoner for oppvarmingsbehov ved boring.

Strøm er en ressurs som bør benyttes til bedre ting enn å varme og kjøle bygninger. Strøm er også etterhvert en knapphetsressurt, og prisene på støm er variable, og det skrives mye om at strømprisene kommer til å stige i Norge, og utlignes med resten av Europa.

Med energibrønn utnytter man termisk energi til å varme eller kjøle bygninger og boliger, helt utslippsfritt. Det er dessuten et minimalt inngrep i naturen, er stillegående og og svært energibesparende.  Det finnes også gode støtteordninger gjennom ENOVA, som det kan søkes om før man igangsetter prosjektet. Kontakt Seabrokers Entreprenør Service AS for befaring på din bygning, bolig.

FÅ PRIS PÅ ENERGIBORING

(+47) 51 80 00 00

VI TILBYR

Alle typer boreoppdrag:

  • Energibrønn eksisterende boliger
  • Energiboring nybygg
  • Vannboring
  • Horisontalboring
  • Industriboring
VÅRE BOREMASKINER
ANDRE TJENESTER FRA SEABROKERS ENTERPRENØR SERVICE