ENERGIBORING

Med energibrønn kan du spare opptil 70% av utgiftene knyttet til oppvarming. Seabrokers Fundamentering er spesialister på boring av energibrønner, og har ulike borerigger tilpasset behov og grunnforhold. En energibrønn har en forventet levetid på over 100 år. -Det er derfor viktig å velge en profesjonell leverandør slik at dette blir gjort riktig, og med korrekte kalkulasjoner for oppvarmingsbehov ved boring.

Strøm er en ressurs som bør benyttes til bedre ting enn å varme og kjøle bygninger. Strøm er også etterhvert en knapphetsressurt, og prisene på støm er variable, og det skrives mye om at strømprisene kommer til å stige i Norge, og utlignes med resten av Europa.

Med energibrønn utnytter man termisk energi til å varme eller kjøle bygninger og boliger, helt utslippsfritt. Det er dessuten et minimalt inngrep i naturen, er stillegående og og svært energibesparende.  Det finnes også gode støtteordninger gjennom ENOVA, som det kan søkes om før man igangsetter prosjektet. Kontakt Seabrokers Entreprenør Service AS for befaring på din bygning, bolig.

FÅ PRIS PÅ ENERGIBORING

(+47) 51 80 00 00

VI TILBYR

Alle typer boreoppdrag:

  • Energibrønn eksisterende boliger
  • Energiboring nybygg
  • Vannboring
  • Horisontalboring
  • Industriboring
VÅRE BOREMASKINER
ANDRE TJENESTER FRA SEABROKERS ENTERPRENØR SERVICE