2 STK COMACCHIO MINI FUNDAMENTERINGSRIGGER

Med lav arbeidshøyde, lite krav til døråpning og eksternt aggregat muliggjør vår nye minirigg refundamentering på helt nye måter. Miniriggen kan refundamentere eksisterende bygg uten forurensning, eller behov for rivning.

Økende behov for refundamentering
Behov for refundamentering er økende. Byggverk er satt opp på grunn som av ulike årsaker kan vise seg ikke å være bæredyktig nok, eller tid kan føre til at grunnforholdene endres. Dårlige grunn-forhold kan føre til at byggverket siger, slår sprekker og i verste fall må rives.

Løsningen er her
Tradisjonelt har det vært vanskelig å få inn utstyr som kan refundamentere skikkelig. Våre nye minirigger fra Comacchio muliggjør refundamentering av bygg med bare 2,4 meters takhøyde og 90 cm døråpning. Miniriggen drives av eksternt aggregat som kan plasseres opptil 25 meter fra maskinen, hvilket gjør at eksos og eventuell forurensning skjer utenfor bygget, uten å påvirke innemiljø i bygningen.

Lys fremtid for verdisikring
Med våre minirigger er fremtiden lys for alle som har behov for varige løsninger innen verdisikring, oppretting og innredning. Våre minirigger kan bore inntil 50 meters dybde, med diameter fra 114 til 219 mm, og borer like godt og effektivt i løsmasse som i fjell. Miniriggen kan også benyttes utendørs og i bratt terreng.

SE FLERE AV VÅRE BORERIGGER