VI LEVERER
SOM AVTALT

RIKTIG PRIS, TID og sted

KONTAKT HOVEDKONTOR (STAVANGER)

(+47) 51 80 00 00
(+47) 982 67 192
Seabrokers Fundamentering AS
Gamle Forusvei 53
4031 Stavanger

KONTAKT AVDELING ØST (SKIEN)

(+47) 51 80 00 00
(+47) 982 67 191
Røraskogen 18,
3739 Skien

KONTAKT AVDELING VEST (BERGEN)

(+47) 51 80 00 00
(+47) 982 67 192
Laksevågneset 12,
5160 Laksevåg,
Bergen, Norway

VI UTFØRER

Seabrokers Fundamentering sikter seg mot å bli en av landets ledende innen fundamentering. Vi skal gjennom smartere, mer effektive og kreative tekniske løsninger gi våre kunder de beste løsninger som er å oppdrive. Vi leverer alt innen Peling, vibrering, spunting, boring, energiboring, gysing, sprøytebetong og graving. Vanlige fundamenteringsmetoder er: Betongpeler, Stålpeler, Rammede stålrørspeler, Borede stålrørspeler,  Stålkjernepeler, Mikropeler, Trepeler, Boring av plastrør for støyskjerm, Spunt, Stagboring, Rørspunt,Berlinervegg

Følg oss på instagram Instagram-logo-005

AKTUELT FRA SEABROKERS FUNDAMENTERING AS
Sjekk ut våre avdelinger: