VI LEVERER
SOM AVTALT

RIKTIG PRIS, TID og sted

KONTAKT

+47 51 80 00 00
Seabrokers Fundamentering AS
Gamle Forusvei 53
4031 Stavanger

VI UTFØRER

Seabrokers Fundamentering sikter seg mot å bli en av landets ledende innen fundamentering. Vi skal gjennom smartere, mer effektive og kreative tekniske løsninger gi våre kunder de beste løsninger som er å oppdrive. Vi leverer alt innen Peling, vibrering, spunting, boring, energiboring, gysing, sprøytebetong og graving. Vanlige fundamenteringsmetoder er: Betongpeler, Stålpeler, Rammede stålrørspeler, Borede stålrørspeler,  Stålkjernepeler, Mikropeler, Trepeler, Boring av plastrør for støyskjerm, Spunt, Stagboring, Rørspunt,Berlinervegg

Følg oss på instagram Instagram-logo-005

AKTUELT FRA SEABROKERS FUNDAMENTERING AS
Sjekk ut våre avdelinger: