ER TIDEN INNE FOR ET REGJERINGSSKIFTE?

JA FORDI:

ER TIDEN INNE FOR ET REGJERINGSSKIFTE?

 

JA FORDI:

 

 

DAGENS MINDRETALLS REGJERING HAR MISTET MER ENN 50 % AV OPPSLUTNINGEN DE FIKK VED VALGET OG MED ET AP PÅ 16%, ER DET LITE SOM TILSIER AT DET KOMMER TIL Å SNU. DERFOR SPØR VI: ER DET IKKE PÅ TIDE Å LYSE UT NYVALG SLIK DET PRAKTISERES I ANDRE OPPEGÅENDE DEMOKRATIER?

 

MED EN FINANSMINISTER SOM IKKE FORSTÅR SINE EGNE REGNESTYKKER OG EN STATSMINISTER SOM TROR HAN ER VALGT FOR HELE EUROPA, ER DET NØDT TIL Å GÅ GALT.

 

SELV OM KRIGEN I UKRAINA PÅVIRKER OG UTFORDRER EUROPA OG NORGE, BLIR DET FEIL Å LEGGE SKYLDEN PÅ KRIGEN I ALLE SAMMENHENGER. HER MÅ DET LEDES, IKKE AVLEDES.

 

HOVEDPROBLEMET I NORGE ER SALG AV VERDENS RENESTE OG BILLIGSTE VANNKRAFT TIL EUROPA, SAMT AT GRÅDIGHETEN TOK OVERHÅND HOS ENERGISELSKAPENE. SOM SOLGTE BASSENGENE TOMME. PROFITTEN HAVNER I STATSKASSEN.

 

VI KUNNE FREMDELES HATT EN SNITTPRIS PÅ 30 ØRE KWH, OM VÅR ENERGI (SOM TILHØRER FOLKET) IKKE BLE OVERFØRT TIL KONTINENTET.

 

FLERE BEDRIFTER STÅR NÅ I FARE FOR Å GÅ KONKURS. DETTE ER IFØLGE VÅR STATSMINISTER HELT OK.

 

NORGE ER OVERADMINISTRERT, OG JEG FRYKTER AT VI ENDER OPP UTEN PRIVAT NÆRINGSVIRKSOMHET (VENEZUELA PÅ NY) HVORFOR HAR NORGE NESTEN DOBBELT SÅ MANGE BYRÅKRATER SOM SVERIGE (I FORHOLD TIL INNBYGGERTALLET)?

 

ER DET NATURLIG AT FOLK OG NÆRINGSLIV I VERDENS RIKESTE LAND STADIG BLIR FATTIGERE; MENS EN STATSKASSE SOM FLYTER OVER AV PENGER, STADIG BLIR RIKERE? OLJEFONDET ER FAKTISK VERDENS STØRSTE FOND! NÅ SKULLE DET JO VÆRE «VANLIGE FOLKS TUR». DET REISER SPØRSMÅLET: HAR VI DET BEDRE I DAG ENN FOR 2 ÅR SIDEN?

 

LANDET VÅRT LEDES I HOVEDSAK AV MENNESKER SOM ALDRI HAR VÆRT UTE I ARBEIDSLIVET, EI HELLER SKAPT SIN EGEN NÆRINGSVIRKSOMHET. KONSEKVENSEN ER EN POLITIKK MED MANGE BLINDSONER. HAR VI NOENSINNE HATT EN DÅRLIGERE REGJERING?

 

LØFTEBRUDD OG LØGN HAR BLITT EN DEL AV DET POLITISKE SPILLET. ER DET GREIT AT POLITIKERE LOVER OG LYVER FOR Å KOMME TIL MAKTEN? DETTE MÅ DA VÆRE MINST LIKE GALT SOM Å LURE TIL SEG BOSTØTTE MAN IKKE SKULLE HATT?

 

SV; SOM I DAG SITTER MED EN VIKTIG POLITISK ROLLE; VIL TA FRA DE SOM HAR SKAPT ARBEIDSPLASSER OG BEDRIFTER I NORGE; FOR Å GI TIL SEG SELV. HISTORIEN HAR JO VIST AT POLITIKERNES RASKE SKATTEPENGE STRIKK, HAR DET MED Å RYKE. HISTORIEN HAR OGSÅ VIST OSS AT DE SOM LYKKES; SKAL ROBBES AV DE SOM IKKE LYKKES, MEN NÅ ROBBES VI ALLE AV STATEN.

 

NÅ HAR MENGDEN SKATTER BLITT SÅ URIMELIG OG STOR AT KONKURRANSEEVNE, VERDISKAPNING, ARBEIDSPLASSER OG DEN NORSKE INVESTOREN SER UT TIL Å FORSVINNE SOM DUGG FOR SOLEN. NÅR DU MÅ BETALE SKATT FOR Å BETALE SKATT, SIER JEG, FLYTT UT – FLYTT UT, TIL DE GJØR SOM I SVERIGE, KUTTER UT FORMUESKATTEN. SÅ FÅR VI HÅPE DE FLYTTER TILBAKE……