Vaktmester

Våre vaktmestere er medarbeidere med høyt servicenivå og stor faglig kompetanse. Godt vedlikehold er vårt grunnleggende fokus. Vaktmester skal bistå med å holde eiendommen i god stand til glede og nytte for både byggeier og ansatte i bygget.

 

 

 

 

Eksempler på vaktmestertjenester:

 • Vedlikeholdsarbeider ute og inne
 • Uteanlegg (gressklipping, ugressbekjempelse, trimming av hekk og busker)
 • Avfallshåndtering
 • Kontroll av varme- og ventilasjonsanlegg
 • Overvåking av driftsrelaterte alarmer
 • Flaggheising
 • Snømåking, strøing og soping
 • Oppmerking
 • Vaktordning / beredskapsvakt
 • Flyttehjelp
 • Formidling av håndverkstjenester
 • Administrasjon av små og store ombyggingsprosjekter
ANDRE TJENESTER FRA SEABROKERS SERVICES