Resepsjon

Resepsjonen er bedriftens ansikt utad. Vi vet hvor viktig denne servicefunksjonen er for både små og store bedrifter. Vi tilbyr fullservice-resepsjoner med høyt kvalifisert personell.

Typiske resepsjonsoppgaver kan være:

 • Betjening av sentralbord
 • Registrering av besøkende
 • Veiledning til publikum
 • Håndtering av adgangs- og besøkskort
 • Overvåking av adgangsalarmer
 • Utlevering og registrering av nøkler
 • Sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver
 • Administrering av firmabilutlån

 

Vi tilbyr flere tjenester innenfor vakt og sikring til våre kunder. De fleste næringsbygg har en sikkerhetsprofil hva angår adgang og åpningstider.

Vi leverer i dag følgende tjenester for våre kunder:

 • Adgangskontroll
 • Overvåking av skallsikring
 • Overvåking av adgangsalarmer
 • Registrering av besøkende
Andre tjenester fra Seabrokers Services