Post og Varemottak

Post/varemottak er fremdeles en viktig funksjon i de fleste bedrifter. Vi tilbyr i tillegg til vanlige tjenester innen dette, også kontorstøttefunksjoner og møbelforvaltning, som bidrar til at våre kunder kan konsentrere seg om sin "Core-business"

Håndtering av post og varemottakstjenester er fortsatt en viktig oppgave for de fleste typer bedrifter. Postmottaket skal være sikkert, presist, nøyaktig og effektivt. Postdistribusjonen er avhengig av stramme tidsfrister og god logistikk. Store leveranser til kjøkken, kontorer og teknisk avdeling krever nøyaktig registrering og gjennomgang av varer ved levering. Våre erfarne medarbeidere sørger for at kunden får varene til riktig tid og i riktig mengde.

Våre medarbeidere utfører i dag følgende tjenester:

 • Postmottak
 • Postdistribusjon
 • Forsendelser (JetPak, rekommanderte sendinger)
 • Håndtering av spesialpost
 • Håndtering av verdipost
 • Oppsporing av forsvunnet post
 • Oppdatering av adresser og kontaktdetaljer
 • Registrering av leveranser
 • Kontroll av leveranser
 • Utpakking
 • Funksjonstesting
 • Registrering av skade/manglende levering
 • Formidling om vareankomst til bestiller
 • Utlevering
 • Pakking og forsendelser
 • Opptelling og bestillinger
 • Lagertjeneste ved behov

KONTORSTØTTE

Vi skreddersyr kontorstøttetjenester for våre kunder. Noen har behov for tjenester relatert til kontorrekvisita – bestillinger, oppfylling av lokale lager, andre ønsker hjelp til forhandlinger av rammeavtaler eller gjennomgang av logistikk internt i bedriften. Tilgjengelighet, raske tilbakemeldinger og høy servicegrad er stikkord for hvordan vi håndterer disse tjenestene.

Kontorstøttetjenester som leveres kan være:

 • Bestillinger
 • Utarbeidelse av faste rutiner for påfyll av kontorrekvisita
 • Forhandling av rammeavtaler
 • Oppfølging av leverandører, priser og leveringstider
 • Logistikk

MØBELFORVALTNING

Tjenester relatert til forvaltning av kontormøbler håndteres i dag av våre medarbeidere hos flere av våre kunder. Våre kunder kan trygt overlate arbeidet med kontormøbler til oss, og selv konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

Vi bistår med:

 • Bestillinger
 • Vedlikehold
 • Tilpasning av møbler til bruker
 • Bistand til utarbeidelse av layout for kontorareal
 • Innhenting av tilbud
 • Rammeavtaler
 • Levering og montering
 • Garantier