OM SEABROKERS SERVICES

Seabrokers Services er et facility management selskap i Seabrokers-gruppen med kontor i Stavanger. Vårt forretningskonsept er administrasjon, eiendomsdrift og eiendomsforvaltning av næringseiendom. Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 139 mill kr.

Seabrokers Services har i dag ansvar for eiendomsdrift og vedlikehold av ca 275.000 m² eiendom, hovedsakelig kontorbygg, i Stavanger-regionen. Seabrokers Services kjennetegnes av lokal forankring, serviceinnstilling i alle ledd, korte beslutningsveier, raske tilbakemeldinger og et genuint ønske om å gjøre hverdagen enkel for kundene våre. Målet vårt er å levere tjenester preget av intelligent service til konkurransedyktige priser.

Driftsorganisasjon

Seabrokers Services har ca 40 ansatte hvorav 90 % er direkte engasjert i drifts- og prosjektkontrakter hos kunder. Våre medarbeidere har kompetanse innen prosjekt- og byggeledelse, administrative tjenester, økonomi, personalledelse, drift og forvaltning.

Vi legger opp til ”single point of contact” via FDV-systemet Plania. Kundene har samme kontaktpunkt enten det dreier seg om tekniske tjenester, kantine, resepsjon eller annet.

Har du et næringsbygg du vil ha effektiv drift av?