SEABROKERS SERVICES MOTTAR HYLLEST HOS SVAL ENERGI

Det siste halvåret har Seabrokers Services forestått betydelige ombygginger og reprofilering av Sval Energi sitt bygg i Veritasveien 29.

Nylig ble de hyllet av kunden under deres allmøte i det «nye» bygget.

Sval Energi sin CEO Nikolai Lyngø ga tydelig uttrykk for hvor fornøyde de er med resultatet, og trakk spesielt frem Seabrokers Services sin Driftsleder der, Geir Andersen.

«Uten den betydelige innsats lagt ned av Geir, som til og med har gitt avkall på sin sommerferie, hadde vi aldri kommet i mål og med slikt et godt resultat!» var noe av det Nikolai Lyngø sa under overrekkelsen av blomster.

Også Kristine Lea, som er Seabrokers Services sin hovedkontakt hos Sval Energi, roser det utførte arbeid og den nedlagte innsats.

 

På bildet (fra venstre) Kristine Lea, Lars Hagen, Geir Andersen og Nikolai Lyngø.