Driftsavtale med Centrica Energi

Seabrokers Services AS har i dag inngått avtale med Centrica Energi NUF om drift og forvaltning av nybygget i Veritasveien 29

 

 

Bygget har et bruksareal på ca 6.000 m², og Centrica er eneste leietaker. Avtalen er en «Total Facility Management»-avtale, der Seabrokers Services skal ha ansvar for all drift og forvaltning av eiendommen, herunder å representere Centrica i møte med huseier.

Avtalen inngås for 3 år, med opsjon på 2 x 1 år. Seabrokers Services vil sammen med underleverandører gjøre hverdagen god, trygg og enkel for alle Centricas medarbeidere. Vi gleder oss til samarbeidet.

 

FLERE NYHETER FRA EIENDOMSDRIFT