Driftsavtale for Apply Sørcos nybygg på Forus

Seabrokers Services har fått kontrakt om driftsavtale for Apply Sørco på Moseidsletta

Seabrokers Services har signert kontrakt med Apply Sørco AS om drift av nybygget deres i Moseidsletta 122, ved Solasplitten. Kontrakten er på 3 år, med opsjon på 2+2 år. Seabrokers Services skal ha ansvar for den totale driften av nybygget, som inkluderer: Driftsledelse, resepsjon, vaktmestertjenester, renhold, rekvisita, vakthold, alarmanlegg,  tekniske anlegg, plantestell og grøntanlegg. Arbeidet er i gang, og tjenestene gjennomføres i nært samarbeid med kunden.