Driftsledelse

Driftsledelse er koordinering av alt driftsrelatert arbeid. God driftsledelse er en forutsetning for å kunne jobbe kostnadseffektivt. Våre driftsledere sørger for at kunden får levert de etterspurte tjenester i henhold til avtale.

 

 

 

 

 

Driftledelse er at et bygg drives bekynringsfritt for alle. Våre flinke driftsledere bistår kunden med planlegging, analyser og tiltak for optimalisering av drift under varierende rammebetingelser.

 

Noen av de viktigste oppgavene til en driftsleder kan være:

  • Organisering av alle driftsrelaterte oppgaver
  • Kostnadsvurderinger
  • Rapportering
  • Energifokus
  • Forslag til kostnadsreduserende tiltak
  • Bemanning
  • Videreutvikling av rutiner og systemer
  • Vurdering av driftsrelaterte investeringer
  • HMS
  • Dokumentasjon
Finn din driftsleder

Gry Myklebust Iversen

HR sjef. Driftsleder Vassbotnen 23 og VS 14

Linda Skeie

Driftsleder Vestre Svanholmen 1 og Strandgata 36 (Hammerfest).

Geir Andersen

Driftsleder Moseidsletta 122 og Veritasveien 29

Jeanette Ulseth

HMSK leder. Driftsleder Forusbeen 78/80

ANDRE TJENESTER FRA SEABROKERS SERVICES