Oceaneering uke 8

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 8. Trykk på bildet for flere bilder.

Det monteres fasadeelementer i 4. etasje del 2. Det utkragede dekket over resepsjonsområdet ble støpt fredag ettermiddag. Dekket består av 28 tonn armeringsjern og like mye betong. Vindusmontasjen er ferdig i del 1, og taktekking og fuging er kommet så langt at lokalene i del 1 nå er tørre og klar for tynnpuss av gulvene. Tekniske installasjoner pågår i 3.etasje del 1.

Montasje av fasadeelementer sør i bygg C (pallelager) pågår.

Støping av kjellervegger og fundamenter pågår. Montasje av søyler, dragere, og fortsettelse av dekke over kjeller starter tidlig uke 9. I bygg B pågår stålarbeid i B9, B2 og B1. Samtidig fortsetter montasjen av hulldekker i 3. etasje i B3. Teknisk arbeid pågår i alle haller utenom B1/B2.

Planering nord i byggegrop for bygg C pågår. Støping av gjenstående fundamenter pågår.