Oceaneering uke 49 – 2013

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 49. Trykk på bildet for flere bilder.

Oversiktsbilde av kontorbygg. Det gjenstår 1 dags montasje for å fullføre del 1 av 2.etg.

Viser bærestål for bygg B. Montert til og med hall 3. Viser også bærestål for 3.etg. i hall 3. Boring for stålkjernepeler for bygg C i forgrunn.
Fundamentstøp og planering for søndre del av bygg C
Bygg B, viser vegger montert for hall 7, 6 og 5. Taktekking pågår på hall 7 (stopp pga vær). Utgraving/planering i for bygg C i forgrunn
Viser nordre del av tomt, hvor betongpeling er fullført for parkeringskjeller unntatt kulvert/ramper.
Kontorbygg østfasade med sort fasadefelt i 1.etg.
Kontorbygg hjørne mot sør/vest
Kontorbygg sørfasade (og kran som er lagt ned pga kraftig vind)