Oceaneering uke 48 – 2013

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 48. Trykk på bildet for flere bilder.

Montasjen av betongelementer i bygg A skrider frem. Sør-/øst-/ og deler av vestetasjene vil bli montert ferdige helt opp til og med 5. etasje, før vi starter på nordfasaden.

Montasje av stål, tak og vegger pågår. Taktekkingen er godt i gang.

Betongpeling og arbeidet med stålepelene er ferdig for del 1 sør i bygg C. Betongarbeidet tar til for fullt her fra uke 49.

Bilde tatt fra sør mot bygg C og B. Sykkelparkeringen kommer helt til høyre i bildet inn mot spunten på kjellernivå.

Bilde tatt fra øst mot bygg B. Verkstedshallen begynner å ta form.

Overlys og taktekking i bygg C.