Oceaneering uke 46

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 46. Trykk på bildet for flere bilder.

Bilde 1: Bygg A, Rundkjøring er på plass J Kantstein ved innkjørsel og rundt gjesteparkering er på plass. Asfaltering pågår.

Bilde 2: Bygg A, Montasje av sikkerhetsgrinder i foajeen pågår.

Bilde 3: Bygg A, I serveringsområdet og på kjøkkenet pågår montasje av disker og benker.

Bilde 4: Bygg A, Kontorvinduer ut mot atriet er ferdig foliert.

Bilde 5: Bygg A, Auditoriet tar form.

Bilde 6: Bygg A, Atriet med auditorium og scene.

Bilde 7: Bygg A, Toalettrom med ferdig folierte dører i 4. etasje.

Bilde 8: Bygg B, Hall B1. Ferdigstillelse av trykktestrom pågår.

Bilde 9: Bygg B, Hall B3. Ferdigstillelse av platefresrom og kontor pågår.

Bilde 10: Bygg B, Hall B5. Nylagt epoxy topplag.

Bilde 11: Bygg B, Logoen er på plass på bygg B J

Bilde 12: Bygg C, 4. etasje i parkeringsanlegget er ferdig oppmerket.

Bilde 13: Bygg C, Montering av baldakin ved varemottak i nord pågår.

Bilde 14: Testbasseng, Boring for peler er ferdig, setting av stålkjerner pågår.