Oceaneering uke 4

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 4. Trykk på bildet for flere bilder.

På kontorbygget pågår montasje av betongelementer i 5. etasje del 1. Parallelt med dette har arbeidet med montering av kjerner for heis- og trappesjakt i tilknytning til hovedinngangspartiet mot nordvest kommet til 2. etasje. I uke 5 starter forskalingsarbeidet av det utkragede dekket som kommer over resepsjonsområdet. Rundt hele bygget pågår fortsatt vindusmontasje i stor skala.

I verkstedhallen er veggelementer montert t.o.m. hall B3. Takplatemontasjen er delvis ferdig t.o.m. B3. Taktekkingsarbeid pågår.  Inne i hallene fortsetter arbeidet med sprinkler, ventilasjon, elektro og VVS.

I lager-/parkeringshuset fortsetter fundamenteringsarbeidet. Kjellervegger mot øst er forskalet og støpt (rundt sykkelparkeringen). Kjerneborerne på bildet forbereder punkter for montasje av søyler. AS Betong starter dette arbeidet mandag uke 5.

Støping av trappesjakt nr 2 pågår.

Boring av stålkjernepeler skal ferdigstilles i løpet av uke 5. Støping av fundamenter nord i bygg C pågår.