Oceaneering uke 37

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 37. Trykk på bildet for flere bilder.

Bilde 1: Bygg A, Kulvert for strømføring mellom bygg C og A støpes i dag. Tømmerarbeid pågår for fullt i industridelen. Glassing av møterom pågår i 4. og 3. etasje. Montering av te-kjøkken pågår.

Bilde 2: Bygg A, Glassing av møterom i kontoretasjene pågår.

Bilde 3: Bygg A, Atriet males og kles med lydabsorberende plater. Oppheng av lamper pågår.

Bilde 4: Bygg A, Hovedtrappen fra foajeen opp til atriet er under bygging.

Bilde 5: Bygg A, Opparbeidelse av uteområdet pågår.

Bilde 6: Bygg C, Forarbeid for montasje av fasadekassetter på bygg C pågår.

Bilde 7: Bygg C, Nedgraving av tanker for sandfang og oljeutskiller pågår. Størrelsen på tankene gjorde at vi måtte grave dypt og spunte.

 

Ellers kan nevnes:

–          at den store dukporten i B9 er på plass (teknisk arbeid gjenstår)

–          malerarbeid i bygg C skrider raskt frem

–          tømmerarbeid i bygg B pågår for fullt

–          tømmerarbeidet har startet i C1/C2 (kontorer)

–          gangbroen mellom A og BC blir påstøpt førstkommende mandag