Oceaneering uke 33

Seabrokers Eiendom følger utviklingen av byggeprosessen for Oceaneerings nye hovedkvarter uke 33. Trykk på bildet for flere bilder.

Bilde 1: Bygg A; Det forberedes for montering av gangbro mellom bygg A og BC. Overlys i atriet ferdig utvendig. Røykluker montert. Innvendig klimavegg mot atriet ferdig. Montasje av heis ferdigstilles. Traversplattform atrium er ferdigstilt.

Bilde 2: Bygg A; trapperom males.

Bilde 3: Bygg B; Epoxyarbeid pågår i B3.

Bilde 4: Bygg B; gangbane i BC.

Bilde 5: Bygg C; varmekabler for vannbåren varme i oppkjøringsrampe. Påstøp i dag.

Bilde 6: Bygg C; fasadeleverandør Rubicon er i gang med montasje av vinduer langs vestfasaden.

Bilde 7: Bygg C: trappetårn males.

Se forrige ukers oppdatering: